O spoločnosti

Prevádzka na Hálovej 8 v Bratislave je zrušená, predaj zájazdov prebieha jednoducho online alebo telefonicky.
Kontakt možný telefonicky a emailom, v prípade potreby aj osobná konzultácia.


Telefón: 0904 810 111
E-mail: destinator@destinator.sk
FB: www.facebook.com/destinatorsk
IG: www.instagram.com/destinatorsk

CESTOVNÁ AGENTÚRA
Destinator s. r. o.

zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Odd. sro, Vl. č. 124542/B
IČO: 51240718  DIČ: 2120648585
Fakturačná a poštová adresa: Belinského 15, 851 01 Bratislava (nie je kontaktným miestom)
Bankové spojenie: SK06 7500 0000 0040 2534 4641 (Československá obchodná banka, a.s.) SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 82007 Bratislava 27
Obchodné podmienky a dôležité informácie
Zásady ochrany osobných údajov

Otázky a odpovede k zájazdom

Novinky

Partneri

Facebook

Kontaktujte nás